Netværk

SIRI indsamler og behandler personoplysninger i forbindelse med oprettelse og drift af netværk, herunder til afholdelse af netværksmøder og konferencer.

Formål og retsgrundlag

Formålet er at kunne oprette netværk og afholde netværksmøder, herunder at kunne indkalde til arrangementer og andre netværksrelaterede aktiviteter, udarbejde deltagerlister og efterfølgende tilfredshedsundersøgelser og evalueringer. Herudover bruges oplysningerne til løbende at målrette og forbedre vores netværksaktiviteter, og til at indkalde til fremtidige møder og arrangementer.

Retsgrundlaget for behandlingen af personoplysningerne er databeskyttelses-forordningens artikel 6, stk. 1, litrae, om offentlig myndighedsudøvelse.

Oplysningerne der behandles

SIRI behandler som udgangspunkt kun oplysninger om deltagerens navn, arbejdssted, stillingsbetegnelse og kontaktoplysninger.

Modtagere af personoplysninger

SIRI kan videregive dine oplysninger i form af en deltagerliste til andre deltagere i netværket, oplægsholdere og lignende med henblik på networking, forberedelse mv. Herudover videregives dine oplysninger ikke.

Opbevaring af dine oplysninger

SIRI opbevarer dine personoplysninger så længe, det er nødvendigt for at kunne udføre vores opgaver i relation til netværksaktiviteter. Herudover kan SIRI være underlagt krav til opbevaring og dokumentation i lovgivningen, herunder de gældende arkivregler.

Sidst opdateret 05.12.2018