Arrangementer

SIRI indsamler og behandler personoplysninger for at kunne afholde arrangementer, f.eks. netværksmøder, kurser og konferencer.

Formål og retsgrundlag

Formålet er at kunne afholde arrangementerne, herunder at kunne indkalde til arrangementet, udarbejde deltagerlister og efterfølgende tilfredshedsundersøgelser. Herudover bruges oplysningerne til løbende at målrette og forbedre vores arrangementer, og til at indkalde til fremtidige arrangementer.

Retsgrundlaget for behandlingen af personoplysningerne er deltagerens samtykke, jf. artikel 6, stk. 1, litra a, i databeskyttelsesforordningen, jf. § 6 i databeskyttelsesloven.

Oplysningerne der behandles

SIRI behandler typisk kun oplysninger om deltagerens navn, arbejdssted, stillingsbetegnelse og kontaktoplysninger.

Modtagere af personoplysninger

SIRI kan videregive dine oplysninger i form af en deltagerliste til andre deltagere, oplægsholdere og medarrangører med henblik på forberedelse af arrangementet, networking mv. Herudover videregives dine oplysninger ikke.

Opbevaring af dine oplysninger og retten til at trække samtykket tilbage

Personoplysningerne behandles, indtil det tidspunkt hvor deltageren trækker sit samtykke tilbage, hvorefter oplysningerne slettes. Samtykket trækkes tilbage ved at du afmelder dig det konkrete arrangement, eller ved at give SIRI besked om, at du ikke længere ønsker at deltage i arrangementer hos SIRI. Hvis samtykket trækkes tilbage, påvirker det ikke lovligheden af behandlingen af personoplysninger frem til tidspunktet for tilbagetrækningen.

Sidst opdateret 26.09.2018