Behandling af personoplysninger

Her kan du læse om, hvordan SIRI behandler og opbevarer personoplysninger til forskellige formål.

I forbindelse med løsningen af Styrelsen for International Rekruttering og Integrations (SIRI) opgaver behandler vi oplysninger om enkeltpersoner (personoplysninger). Behandlingen af personoplysninger sker efter reglerne i databeskyttelsesforordningen (GDPR) og databeskyttelsesloven.

På de underliggende sider kan du læse mere specifikt om de forskellige formål. Du kan også læse om, på baggrund af hvilket lovgrundlag vi behandler oplysningerne, hvilke typer af personoplysninger vi behandler, om vi deler oplysningerne med andre modtagere, og hvordan vi opbevarer dine oplysninger.

Du kan endvidere læse om dine rettigheder til bl.a. indsigt i, hvad vi har registreret om dig, og om hvordan du kommer i kontakt med os eller med vores databeskyttelsesrådgiver.

Vi behandler personoplysninger til disse formål:

Henvendelser om aktindsigt, indsigt, registreredes rettigheder og anmodninger om indsigt mv.

Henvendelser fra borgere

Folketingsbetjening

Udarbejdelse af retsforskrifter

Klagesagsbehandling

Pressebetjening

Udsendelse af nyhedsbreve

Puljeadministration

Statistik og evaluering inden for Udlændinge- og Integrationsministeriets område

Arrangementer

Ansøgninger om opholdstilladelse

Netværk

Dine rettigheder

Ifølge databeskyttelsesforordningen har du bl.a. ret til at:

 • Få indsigt i SIRIs behandling af dine oplysninger.
 • Gøre indsigelse mod SIRIs behandling af dine oplysninger.
 • Få berigtiget, slettet eller blokeret oplysninger, der er urigtige eller vildledende.
 • Modtage en udskrift af de personoplysninger, vi behandler om dig.

Læs mere om dine rettigheder.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder efter databeskyttelsesforordningen, skal du kontakte den dataansvarlige, dvs. SIRI:

 • E-boks: Styrelsen for International Rekruttering og Integration
 • E-mail:
 • Telefon: + 45 7214 2000
 • Brev: Styrelsen for International Rekruttering og Integration, Njalsgade 72A, 2300 København S
For at kunne behandle din henvendelse har vi behov for at kunne identificere dig entydigt. Det kan fx ske ved, at du henviser til et sagsnummer, din fulde adresse eller evt. angiver dit CPR-nummer. Vi opfordrer til, at du henvender dig via en sikker forbindelse, fx gennem brug af e-boks.

SIRI har en databeskyttelsesrådgiver (DPO)

SIRI har en databeskyttelsesrådgiver, som bl.a. rådgiver SIRI om reglerne for behandling af personoplysninger. Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du også velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. Databeskyttelsesrådgiveren kan kontaktes på følgende måder:

 • E-mail:
 • E-boks: Styrelsen for International Rekruttering og Integration
 • Brev: Styrelsen for International Rekruttering og Integration, att. Databeskyttelsesrådgiver, Njalsgade 72A, 2300 København S
Vi opfordrer til, at du henvender dig via en sikker forbindelse, fx gennem brug af e-boks.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Ifølge databeskyttelsesforordningen har du bl.a. ret til at:

 • Få indsigt i SIRIs behandling af dine oplysninger
 • Gøre indsigelse mod SIRIs behandling af dine oplysninger
 • Få berigtiget, slettet eller blokeret oplysninger, der er urigtige eller vildledende
 • Modtage en udskrift af de personoplysninger, vi behandler om dig

 

Sidst opdateret 24.01.2020