Visitation

Vejledning om visitation til danskuddannelse.

Reglerne om danskuddannelsernes indhold og tilrettelæggelse er fastlagt i bekendtgørelsen af december 2003 om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Samtlige henvisninger i nærværende vejledning refererer til denne bekendtgørelse. De citerede bestemmelser fra bekendtgørelsen er markeret i teksten med kursiv og indsat i en ramme.

Vejledningen uddyber og supplerer bekendtgørelsens bestemmelser om udbyders indplacering af kursisten på danskuddannelse og modul. Materialet skal først og fremmest tjene som en hjælp til den visitator, som i den første visitationssamtale foretager en beskrivelse af den enkelte udlændings dansksproglige forudsætninger med henblik på korrekt indplacering på danskuddannelse og modul, så vedkommende fra første færd sikres det bedste undervisningstilbud.

Mappens forslag til visitationsopgaver er inddelt, således at materialer til afdækning af basale skriftlige færdigheder er placeret først, dernæst følger der opgaver for hvert niveau. Ved hver enkeltopgave er instruktion i brugen anført.


Hent publikationen

Sidst opdateret 04.05.2016

Publikationsportlet

Udgivelsesår
2006
Forfatter
Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration
Udgiver
Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration
Emneord
  • Danskundervisning og prøver for udlændinge