Forside » Publikationer » Vidensafdækning om metoder og overgangsindsatser for unge udsat for æresrelaterede konflikter

Vidensafdækning om metoder og overgangsindsatser for unge udsat for æresrelaterede konflikter

Afdækningen omhandler eksisterende viden, materialer og metoder til at sikre gode overgange for unge udsat for æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol.

Vidensafdækningen er udarbejdet som led i et initiativ under den Nationale strategi mod æresrelaterede konflikter (2012), der består af udvikling af et metodekoncept for et dialog- og overgangsredskab til unge, der er udsat for æresrelaterede konflikter. Derudover består initiativet af udvikling og afprøvning af funktionen af lokale ressourcepersoner i civilsamfundsregi, der skal arbejde med redskabet sammen med den unge i deres overgang fra fx et krisecenterophold til en selvstændig tilværelse.

Formålet med vidensafdækningen er, at der i forbindelse med udviklingen af metodekonceptet for redskabet afdækkes forskellige inspirationskilder, der er kvalificeret på baggrund af erfaringer fra eksisterende viden, materialer og metoder. Afdækningen er ikke en systematisk forskningsmæssig udtømmende liste men kan bidrage med et overblik, som vil være relevant for fagpersoner, der arbejder på det bredere socialfaglige område, og særligt området for æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol.

Vidensafdækningen er udarbejdet af Styrelsen for International Rekruttering og Integration under Udlændinge- og Integrationsministeriet som led i den Nationale strategi mod æresrelaterede konflikter (2012).


Hent publikationen

Sidst opdateret 20.03.2017

Publikationsportlet

Udgivelsesår
2017
Forfatter
Rambøll Management Consulting
Udgiver
Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet
Emneord
  • Æresrelaterede konflikter
  • SIRI