Forside » Publikationer » Vejledning til visitation og indplacering på danskuddannelser til voksne udlændinge m.fl. 2019

Vejledning til visitation og indplacering på danskuddannelser til voksne udlændinge m.fl. 2019

Denne reviderede Vejledning til visitation og indplacering på danskuddannelser til voksne udlændinge m.fl. indeholder gældende retningslinjer for visitation og indplacering på danskuddannelserne.

Vejledning og visitation og indplacering på danskuddannelserne til voksne udlændinge m.fl. (september 2019) uddyber og supplerer bekendtgørelsens (BEK nr. 1766 af 27. december 2018) bestemmelser om udbyders visitation og indplacering af udlændinge på danskuddannelserne.

Materialet skal hjælpe den visitator, som i den første visitationssamtale foretager en afdækning af den enkelte udlændings generelle og sproglige forudsætninger for at deltage i danskuddannelse med at foretage en korrekt indplacering på danskuddannelse og modul. Denne vejledning erstatter den tidligere vejledning Visitation: Vejledning om visitation til danskuddannelse (2003 UIM).

Denne nye udgave af Styrelsens Vejledning til visitation og indplacering på danskuddannelser til voksne udlændinge m.fl. indeholder ikke noget materiale til sproglig afdækning. Styrelsen henviser til materialet i UIMs vejledning til Visitation: Vejledning om visitation til danskuddannelse (2003 UIM)

I Visitation: Vejledning om visitation til danskuddannelse (2003 UIM) findes således visitationsopgaver, som er inddelt, således at materialer til afdækning af basale skriftlige færdigheder er placeret først, dernæst følger der opgaver for hvert niveau. Ved hver enkeltopgave er instruktion i brugen anført. Dette materiale er under revision og forventes udgivet af Styrelsen i perioden 2020-21.

Du kan hente Visitation: Vejledning om visitation til danskuddannelse (2003 UIM) her

Du kan endvidere hente et særskilt visitations- og indplaceringsskema her (pdf)


Hent publikationen

Sidst opdateret 11.09.2019

Publikationsportlet

Udgivelsesår
2019
Forfatter
Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI)
Udgiver
Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI)
Emneord
  • Danskundervisning og prøver for udlændinge