Forside » Publikationer » Vejledning til visitation og indplacering på danskuddannelser til voksne udlændinge m.fl.

Vejledning til visitation og indplacering på danskuddannelser til voksne udlændinge m.fl.

Retningslinjer for visitation og indplacering på danskuddannelserne.

Denne reviderede Vejledning til visitation og indplacering på danskuddannelser til voksne udlændinge m.fl. indeholder gældende retningslinjer for visitation og indplacering på danskuddannelserne. Vejledningen er et af elementerne i det kvalitetsudviklingsarbejde Styrelsen satte i gang som et led i implementeringen af danskuddannelsesreformen juli 2017. Vejledningens indhold og opbygning tager afsæt i gældende lovgivning og det videngrundlag, der er fremkommet i forbindelse med Styrelsens statslige tilsyn med visitation og indplacering i perioden 2017-18.

Tilsynsaktiviteten har ud over tilsyn på udvalgte sprogcentre også omfattet dialogmøder, hvor faglige spørgsmål og praksisser i visitationen er blevet drøftet mellem praktikere og Styrelsen. Vejledningen afspejler dermed en fælles faglig forståelse af pædagogiske praksisser, der lever op til lovkrav, og som skaber kvalitet i visitationen. Endvidere har Styrelsens tilsynsrejsehold bidraget med faglig konsulentbistand under udarbejdelsen af vejledningen.


Hent publikationen

Sidst opdateret 11.10.2019

Publikationsportlet

Udgivelsesår
2019
Forfatter
Styrelsen for International Rekruttering og Integration
Udgiver
Styrelsen for International Rekruttering og Integration
Emneord
  • Danskundervisning og prøver for udlændinge