Forside » Publikationer » Vejledning til mundtlige og skriftlige modultest

Vejledning til mundtlige og skriftlige modultest

Danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Ifølge lov nr. 375 af 28. maj 2003 og bekendtgørelse nr. 1014 af 10. december 2003 om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. skal udbydere af danskuddannelse løbende evaluere kursistens sprogtilegnelse.

Oprykning fra ét modul til det næste kan først finde sted, når udbyder ved testning af kursistens dansksproglige niveau har vurderet, at kursisten har nået målet for det modul, hvor den pågældende aktuelt er indplaceret/registreret. Testningen skal gennemføres ved brug af det testmateriale, som Ministeriet for Indvandrere, Flygtninge og Integration har udarbejdet.

Formålet med Vejledning til mundtlige og skriftlige modultest er at bidrage til at kvalificere bedømmelserne af de produktive færdigheder, mundtlig kommunikation og skrivning. Samtidig er det formålet at sikre større enighed om og dermed større ensartethed i bedømmelserne.


Hent publikationen

Sidst opdateret 20.04.2016

Publikationsportlet

Udgivelsesår
2006
Forfatter
Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration
Udgiver
Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration
Emneord
  • Danskundervisning og prøver for udlændinge