Forside » Publikationer » Vejledning om undervisning af voksne udlændinge med særlige undervisningsbehov

Vejledning om undervisning af voksne udlændinge med særlige undervisningsbehov

Arbejdsredskab for centre og kommuner.

Et ældre dokument, der bl.a. henviser  til love der er forældet. Kan derfor bruges som inspiration, hvis man leder efter bestemmelser i forskellige love, der vedrører handikappede.

En del af de udlændinge, der kommer til Danmark, kan være traumatiserede eller kan have et fysisk eller psykisk handicap. Disse omstændigheder skal der tages højde for, når undervisningen i dansk sprog og danske kultur- og samfundsforhold tilrettelægges. Der findes kun få regler, der direkte nævner danskundervisning til kursister med særlige undervisningsbehov. Der kan derfor være behov for at samle og gennemgå de regler på danskundervisningsområdet og tilgrænsende områder, som kan blive aktuelle at anvende, når et undervisningstilbud for en person med et særligt undervisningsbehov skal tilrettelægges. Denne vejledning er tænkt som et arbejdsredskab for sprogcentre og kommuner.


Hent publikationen

Sidst opdateret 11.10.2019

Publikationsportlet

Udgivelsesår
2009
Forfatter
Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration
Udgiver
Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration
Emneord
  • Danskundervisning og prøver for udlændinge