Vejledning om modultestning

Danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Testningen skal gennemføres ved brug af testmateriale, som er udarbejdet af Undervisningsministeriet, Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen. Det obligatoriske testmateriale er udarbejdet til alle moduler, der ikke afsluttes med en centralt stillet prøve. Modultestene indeholder testning i mundtlige kompetencer (lytning og mundtlig kommunikation) og skriftlige kompetencer (læsning og skrivning). På de fleste moduler skal der gennemføres testning i alle fire delfærdigheder (fuld test), mens enkelte moduler alene indeholder testning i mundtlig kommunikation (uden envejslytning) eller testning i skriftlige kompetencer (læsning og skrivning), jf. oversigt side 17. Inden for hver af de sproglige deldiscipliner er der flere opgaver.


Hent publikationen

Sidst opdateret 23.08.2016

Publikationsportlet

Udgivelsesår
2016
Forfatter
Styrelsen for International Rekruttering og Integration
Udgiver
Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, Styrelsen for International Rekruttering og Integration
Emneord
  • Danskundervisning og prøver for udlændinge