Forside » Publikationer » Vejledning om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Vejledning om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Juridisk vejledning til kommuner og udbydere af danskuddannelse.

Denne juridiske vejledning er udarbejdet til brug for ansatte og sagsbehandlere i kommuner og udbydere af danskuddannelse. Beskrivelsen af hvert område indledes med en henvisning til de relevante bestemmelser i danskuddannelsesloven og uddannelsesbekendtgørelse. Øvrigt relevant retsgrundlag vil blive introduceret i teksten i forbindelse med præsentationen af de enkelte emner. Da udbydere af danskuddannelse også kan indgå aftale med Kommunalbestyrelsen om varetagelsen af kursus i danske samfundsforhold i henhold til § 22 i integrationsloven, er der i afsnit 12 kort redegjort for indholdet og rammerne for dette kursus.


Hent publikationen

Sidst opdateret 10.05.2016

Publikationsportlet

Udgivelsesår
2011
Forfatter
Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration
Udgiver
Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration
Emneord
  • Danskundervisning og prøver for udlændinge