Undervisningsvejledning

Danskuddannelse til voksne udlændinge mfl.

Vejledning vedrørende Danskuddannelse 1, Danskuddannelse 2 og Danskuddannelse 3.

Rapporten kan bruges som inspiration og til forståelse af de forskellige moduler på danskuddannelsen. Der skal tages forbehold for, at der er kommet nye love på området siden, og der kan være ændringer i måden uddannelsen er bygget op på.

Denne vejledning uddyber og præciserer bekendtgørelsens fagbeskrivelsesbestemmelser. Bekendtgørelsestekst er i denne vejledning indsat i ramme og med grå baggrund. Det er således hensigten, at den enkelte underviser skal kunne orientere sig nærmere om undervisningens indhold på den danskuddannelse og det/de moduler vedkommende aktuelt underviser på. Karen Margrete Frederiksen, RUC, og Tove Rasmussen, Uc2, har bistået ministeriet med at udarbejde vejledningsteksten, som første gang blev præsenteret i de tre sporvejledninger (spor 1, spor 2, spor 3, Undervisningsministeriet 1999). Lotte Ebsen Sjøstedt, RUC og Kirsten Andersen, Århus Sprogcenter, har bidraget med kommentarer. Vejledningens afsnit om udtaleundervisning er udarbejdet for ministeriet af Lisbet Thorborg, Københavns Sprogcenter.


Hent publikationen

Sidst opdateret 11.10.2019

Publikationsportlet

Udgivelsesår
2006
Forfatter
Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration
Udgiver
Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration
Emneord
  • Danskundervisning og prøver for udlændinge