Forside » Publikationer » Undersøgelse af tre indsatser over for negativ social kontrol samt radikalisering

Undersøgelse af tre indsatser over for negativ social kontrol samt radikalisering

Rapporten ”Undersøgelse af tre indsatser overfor negativ social kontrol samt radikalisering” er den anden af to delrapporter, som formidler resultaterne af et følgeforskningsprojekt om holdningsbearbejdning som metode, som VIVE har gennemført for SIRI.

Forskningsprojektet har gennem observationer og interviews med blandt andet rekvirenter, formidlere og deltagere, undersøgt konkrete tilgange og metoder anvendt i tre indsatser:

  • Dialogkorpset, som indtil udgangen af 2020 var hjemmehørende under SIRI. Indsatsen rettede sig imod forebyggelse af æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol
  • Meningsdannernetværket, som er hjemmehørende under SIRI og retter sig imod forebyggelse af æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol. 
  • Dialogbaseret workshop om ekstremisme og diskrimination, som er hjemmehørende under Aarhus Kommune og retter sig imod forebyggelse af radikalisering og diskrimination.

Formålet med følgeforskningsprojektet har været at undersøge, hvordan konkrete tilgange og metoder virker i forbindelse med afviklingen af indsatser, som de tre undersøgte. Forskningsprojektet har hverken evalueret de undersøgte indsatser eller undersøgt, om disse indsatser på sigt forebygger hhv. æresrelaterede konflikter, negativ social kontrol, radikalisering og diskrimination. Rapporten er derfor primært relevant for fagpersoner, som arbejder med udvikling og afvikling af indsatser, som de undersøgte, der har til formål at oplyse, udbrede viden og formidle budskaber, som bl.a. vil kunne skabe kritisk refleksion hos målgruppen.

Første delrapport ”Følgeforskning om holdningsbearbejdende indsatser. Indledende litteraturstudie og ramme for følgeforskningsprojekt”, der blev offentliggjort i maj 2019, formidlede resultaterne af et indledende litteraturstudie og satte rammerne for VIVEs undersøgelser af tre indsatser.

Anden delrapport formidler resultaterne af disse undersøgelser og en mere teoretisk diskussion af holdningsbearbejdning som metode.


Hent publikationen

Sidst opdateret 27.05.2021

Publikationsportlet

Udgivelsesår
2021
Forfatter
VIVE - Det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd
Copyright
VIVE - Det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd
Udgiver
VIVE - Det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd
Emneord
  • Æresrelaterede konflikter