Forside » Publikationer » Udviklingen i international rekruttering 2018-2020

Udviklingen i international rekruttering 2018-2020

- på erhvervs- og studieområdet samt EU-opholdsområdet

Denne rapport samler statistik om udviklingen på området for international rekruttering for tredjelandsstatsborgere, der kommer til Danmark for at studere og arbejde, samt udviklingen på EU-opholdsområdet for unionsborgere og deres familie-medlemmer.

Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) har blandt andet til opgave at understøtte, at virksomheder og uddannelsesinstitutioner kan rekruttere velkvalificerede udlændinge som medarbejdere og studerende. SIRI behandler således sager om meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingeloven til udlændinge (tredjelandsstatsborgere), der kommer til landet som led i arbejde, studie eller som medfølgende familie til disse. SIRI har desuden med virkning fra den 1. april 2019 overtaget opgaven med at udstede EU-opholdsdokumenter til unionsborgere, der udøver den fri bevægelighed efter EU-reglerne, og til deres familiemedlemmer, samt til familiemedlemmer til danske statsborgere, der kan blive familiesammenført efter EU-reglerne om fri bevægelighed.

Det bemærkes, at der i 2020 er givet markant færre tilladelser på størstedelen af SIRIs ordninger. Denne udvikling skal ses i lyset af COVID-19 situationen i Danmark og resten af verden, som har medført betydeligt mindre bevægelighed på tværs af landegrænser.

Hent bilag til rapporten (pdf)


Hent publikationen

Sidst opdateret 12.07.2021

Publikationsportlet

Udgivelsesår
2021
Forfatter
Styrelsen for International Rekruttering og Integration
Udgiver
Styrelsen for International Rekruttering og Integration
Emneord
  • Indrejse og ophold
  • Tal og statistik