Forside » Publikationer » Udviklingen i international rekruttering 2014-2016

Udviklingen i international rekruttering 2014-2016

Fakta-ark.

Et af formålene med aftalen om en reform af international rekruttering af 26. juni 2014 var at styrke danske virksomheder i den internationale konkurrence ved at sikre virksomhederne lettere adgang til højtkvalificeret arbejdskraft fra tredjelande. Derudover var aftalepartierne enige om, at der skulle ske en målretning af ordninger, der ikke fungerede efter hensigten. Endelig ønskede man med reformen af international rekruttering, at Danmark skulle blive bedre til at fastholde internationale studerende, og til at modtage og fastholde international arbejdskraft.

Med aftalen om en reform af international rekruttering blev der på den baggrund indført tre helt nye opholdsordninger: Fast-track ordningen til den højtkvalificerede arbejdskraft, Start-up Denmark til udenlandske iværksættere og Etableringskortet til internationale dimittender. Samtidigt blev flere af de gamle ordninger, herunder greencard-ordningen, revideret eller målrettet, mens andre, herunder beløbsordningen og positivlisten, er videreført uændret.

Denne rapport giver dels en kort beskrivelse af indholdet af og formålet med ordningerne, dels en gennemgang af brugen af ordningerne, herunder:

  • antal ansøgninger, tilladelser og afslag (samt fordeling på nationalitet)
  • antal certificerede virksomheder under fast track-ordningen
  • lønniveauer
  • i hvilke brancher den udenlandske arbejdskraft er beskæftiget

Hent publikationen

Sidst opdateret 05.11.2018

Publikationsportlet

Udgivelsesår
2017
Forfatter
Styrelsen for International Rekruttering og Integration
Udgiver
Styrelsen for International Rekruttering og Integration
Emneord
  • Tal og statistik
  • Indrejse og ophold