Forside » Publikationer » Udvikling af et nationalt koncept til kommunale handlingsplaner

Udvikling af et nationalt koncept til kommunale handlingsplaner

Opfølgningsnotat på evaluering af initiativet: ’Udvikling af et nationalt koncept til kommunale handlingsplaner’.

Formålet med initiativet ’Udvikling af et nationalt koncept til kommunale handlingsplaner’ er at udvikle et koncept, der kan styrke kommunernes indsats med at forebygge ekstremisme og radikalisering. Handlingsplanerne skal fungere som fundament for tre væsentlige opgaver i kommunerne: den generelle forebyggelsesindsats i kommunen, udredning og håndtering af bekymringer, samt handling i akutte situationer.

Kommunerne bliver dermed rustet til at håndtere og iværksætte en målrettet indsats over for personer i ekstremistiske miljøer eller personer, der er i risiko for ekstremisme. Som led i udviklingen har ti kommuner deltaget i et forløb i andet halvår af 2017, hvor de hver især, med støtte fra Deloitte som leverandør, udarbejdede en kommunal handlingsplan eller reviderede deres eksisterende handlingsplan.

Satspuljeaftalen 2015 om forebyggelse af radikalisering og ekstremisme 

I januar 2015 indgik satspuljepartierne en aftale om udmøntning af 60,9 mio. kr. i perioden 2015-2018 til en styrket forebyggelse af radikalisering og ekstremisme.

Med aftalen blev der afsat midler til gennemførelse af i alt 19 initiativer på Udlændinge- og Integrationsministeriets område og på Justitsministeriets område. Udvikling af et nationalt koncept til kommunale handlingsplaner er en af de 19 initiativer. 


Hent publikationen

Sidst opdateret 26.11.2019

Publikationsportlet

Udgivelsesår
2019
Forfatter
Udlændinge- og Integrationsministeriet
Udgiver
Udlændinge- og Integrationsministeriet
Emneord
  • Ekstremisme og radikalisering