Forside » Publikationer » Tværgående evalueringsrapport for initiativer til forebyggelse af ekstremisme under satspuljeaftalen for 2015

Tværgående evalueringsrapport for initiativer til forebyggelse af ekstremisme under satspuljeaftalen for 2015

Den danske model for forebyggelse af ekstremisme og radikalisering er baseret på bredt tværsektorielt myndighedssamarbejde.

Ekstremisme og radikalisering betragtes ikke kun som et problem ud fra et sikkerhedsmæssigt perspektiv (risiko for terror mv.), men også ud fra et bredere velfærdsmæssigt perspektiv, som knytter sig til samfundets sammenhængskraft og den enkeltes trivsel, udvikling og aktive medborgerskab.

Satspuljeaftalen 2015 om forebyggelse af radikalisering og ekstremisme

Ved satspuljeaftalen for 2015 blev der indgået aftale om en styrket indsats til forebyggelse af radikalisering og ekstremisme i perioden 2015-2018. Der blev afsat 60,9 mio. kr. til i alt 19 konkrete initiativer på Udlændinge- og Integrationsministeriets område og på Justitsministeriets område.

Ved satspuljeaftalen for 2017 blev der afsat yderligere i alt 90,7 mio. kr. i perioden 2017-2020 til initiativer på Undervisningsministeriets område og til at styrke og videreføre indsatsen på Udlændinge- og Integrationsministeriets område, blandt andet ved etablering af et Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme (NCFE).


Hent publikationen

Sidst opdateret 26.11.2019

Publikationsportlet

Udgivelsesår
2019
Forfatter
Udlændinge- og Integrationsministeriet
Udgiver
Udlændinge- og Integrationsministeriet
Emneord
  • Ekstremisme og radikalisering