Traumeundersøgelse

Undersøgelse af indsatsen for flygtninge med traumer i Danmark.

Formålet med undersøgelsen er dels at få overblik over, hvilke typer af kommunale indsatser, traumatiserede familie tilbydes, dels at få afdækket organisering og samarbejde internt og på tværs af kommuner, regioner og staten om indsatsen.


Hent publikationen

Sidst opdateret 12.09.2016

Publikationsportlet

Udgivelsesår
2013
Forfatter
LG Insight
Udgiver
Social-, Børne- og Integrationsministeriet
Emneord
  • Integration