Forside » Publikationer » Supplerende retningslinjer til modultestning

Supplerende retningslinjer til modultestning

Oprykning fra ét modul til det næste finder sted, når udbyder ved testning af kursistens dansksproglige niveau har vurderet, at kursisten har nået målene for det modul, hvor den pågældende aktuelt er indplaceret. Det er udbyderen, der indstiller kursisten til modultest. Testningen gennemføres ved brug af et testmateriale, som udarbejdes af Styrelsen for International Rekruttering og Integration, og bedømmes efter de bedømmelseskriterier, som Styrelsen har fastsat. Resultatet af testningen er gældende for kursistens modulindplacering hos udbydere i alle dele af landet.

Der er i dag tre hele sæt modultest til hver danskuddannelse: sæt 1, sæt 2 og sæt 3. Sættene bruges af alle udbydere i hele landet. Retningslinjer for bl.a. afholdelse af test og opbevaring samt den konkrete afholdelse af modultestningen fremgår af Vejledning om modultestning (2016), som findes på UIMs hjemmeside.

Ved generelle ændringer justeres denne vejledning løbende:

Vejledning om modultestning (2016)

Beskrivelser af niveauer samt eksempler på kursistbesvarelser og bedømmelser findes i Vejledning til mundtlige og skriftlige modultest 2006 (også på UIMs hjemmeside):

Vejledning til mundtlige og skriftlige modultest (2006)

UIMs vejledninger stadig er anvendelige, selvom der senere er sket ændringer, der gør, at visse oplysninger ikke stemmer overens med aktuel praksis. Desuden findes der på ministeriets hjemmeside materiale fra fx modultesterseminarer:

Læs mere om modultestning

Ved forhold, der ikke er beskrevet i ovennævnte materiale, henvises der til, at praksis for modultestområdet læner sig tæt op ad regler og praksis for de fire afsluttende danskprøver. Denne vejledning supplerer ovennævnte dokumenter med reviderede retningslinjer på modultestområdet. Den revideres løbende og er gældende på de punkter, hvor der er tale om ændringer fra de retningslinjer, der fremgår at ovennævnte vejledninger.


Hent publikationen

Sidst opdateret 11.10.2019

Publikationsportlet

Udgivelsesår
2019
Forfatter
Styrelsen for International Rekruttering og Integration
Udgiver
Styrelsen for International Rekruttering og Integration
Emneord
  • Danskundervisning og prøver for udlændinge