Sprog på arbejdspladsen

En undersøgelse af sprogbrug i relation til arbejdsfunktioner på udvalgte arbejdspladser.

Denne rapport blev oprindeligt udarbejdet af Michael Svendsen Pedersen i 2017 til internt brug i Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI). Dette skete i forbindelse med SIRI’s arbejde for at revidere og tilpasse modultestmaterialet på udvalgte danskuddannelser og moduler i en mere beskæftigelsesorienteret retning. SIRI valgte i 2018 at offentliggøre rapporten grundet efterspørgsel fra danskuddannelsesområdet.

Formålet med denne rapport er at fremlægge resultaterne af en mindre undersøgelse af, hvad det er for et sprog, ’tosprogede’ praktikanter kommer ud for på de arbejdspladser, hvor de er i praktik, så der på et informeret grundlag kan udarbejdes tests i dansk som andetsprog på DU1 og DU2 modul 1-3 med særligt fokus på mundtlig kommunikation.

Undersøgelsen er gennemført på fire arbejdspladser, der repræsenterer brancher, hvor der har vist sig at være jobmuligheder for flygtninge/indvandrere: et gartneri, et plejehjemskøkken og to møbelvarehuse.

På hver af de fire arbejdspladser er der foretaget video- og lydoptagelser af den kommunikation, informanterne møder og indgår i, når de udfører deres arbejdsopgaver. Optagelserne er derefter blevet transskriberet og analyseret.


Hent publikationen

Sidst opdateret 04.10.2019

Publikationsportlet

Udgivelsesår
2018
Forfatter
Michael Svendsen Pedersen, Lektor emeritus, Roskilde Universitet
Medforfattere
Styrelsen for International Rekruttering og Integration
Udgiver
Udlændinge- og Integrationsministeriet
Emneord
  • Danskundervisning og prøver for udlændinge