Forside » Publikationer » Slutevaluering af helhedsorienteret forebyggelse af ekstremisme

Slutevaluering af helhedsorienteret forebyggelse af ekstremisme

Evalueringen viser resultaterne af tre indsatser: Mentor-, forældrecoach- og ung-til-ung-dialogformidlerindsatsen.

Som led i satspuljen 2012 blev der afsat otte mio. kr. over fire år til udvikling af et initiativ til forebyggelse af ekstremisme. Initiativet bestod af tre indsatser:

  • En ung- til-ung dialogindsats målrettet unge i grundskolens ældste klasser, ungdomsuddannelser og i klubber.
  • En mentorindsats målrettet unge, som er sårbare over for radikalisering eller allerede befinder sig i et ekstremistisk miljø.
  • En forældrecoachindsats målrettet forældre til sådanne unge.

Indsatsen blev gennemført i samarbejde med fire kommuner, Odense, København, Høje-Taastrup og København. Evalueringen viser, at der i projektperioden er gennemført i alt 68 mentorforløb, 37 forældrecoachforløb og 135 ung-til-ung dialogforløb. 

Om indsatsernes effekt på borgerniveau nævner evaluator blandt andet:

  • At det er vanskeligt at vurdere effekten af mentorindsatsen, primært på grund af, at kommunerne ikke konsekvent nok har foretaget de registreringer af progressionen hos mentees, som var forudsat.
  • At forældrecoachindsatsen overordnet set har været velfungerende og haft en positiv betydning for forældrene.
  • At ung-til-ung dialogindsatsen giver mening og udbytte for alle elever, fordi temaerne er meget åbne og omhandler generelle spørgsmål omkring identitet, fordomme og tilhørsforhold.

Hent publikationen

Sidst opdateret 01.02.2017

Publikationsportlet

Udgivelsesår
2016
Forfatter
Oxford Research
Udgiver
Styrelsen for International Rekruttering og Integration
Emneord
  • Ekstremisme og radikalisering