Forside » Publikationer » Religiøs fritidsundervisning for børn og unge blandt muslimske grupper i Danmark

Religiøs fritidsundervisning for børn og unge blandt muslimske grupper i Danmark

Undersøgelsesrapport.

Nærværende undersøgelse har søgt at kortlægge religiøs fritidsundervisning for børn og unge blandt muslimske grupper i Danmark, herunder de af Familiestyrelsen godkendte trossamfund, de ikkegodkendte moskeer og foreninger samt de muslimske friskoler.

I undersøgelsen er det blevet forsøgt at kortlægge, hvor mange og hvilke typer undervisningstilbud der findes, og hvor mange deltagere der er tilknyttet disse. Organisatoriske forhold, herunder gruppens teologiske og institutionelle baggrunde samt undervisernes autoritetsbeføjelser, er også blevet undersøgt. En typologisering af undervisningen og grupperne, hvad angår religiøse, etniske og geografiske forhold, er blevet diskuteret, og der er blevet spurgt ind til, om deltagerantallet de sidste år har været stigende, så der med et bredere perspektiv kan siges noget om generelle udviklingstendenser.

Nærværende undersøgelse fokuserer primært på udbyderne af den religiøse fritidsundervisning samt rammerne herfor. Det er således uden for denne undersøgelses sigte at diskutere mulige kausale relationer mellem uddannelse og faktisk brug og forståelse af disse hos brugerne, ligesom det heller ikke her har været formålet at spekulere i normative bedømmelser af religionens rolle i forbindelse med bredere perspektiver, såsom integration.


Hent publikationen

Sidst opdateret 26.10.2016

Publikationsportlet

Udgivelsesår
2011
Forfatter
Center for SamtidsReligion, Aarhus Universitet
Udgiver
Center for SamtidsReligion, Aarhus Universitet
Emneord
  • Integration