Forside » Publikationer » Regeringens strategi mod parallelle retsopfattelser

Regeringens strategi mod parallelle retsopfattelser

Opgør med tvang og undertrykkelse ifm. religiøse vielser.

Der findes eksempler på, at udøvelsen af religiøse sædvaner begrænser borgernes frihed og rettigheder. Det sker for eksempel, når nogen gennem en religiøs vielse presses til et ægteskabslignende forhold, de ikke ønsker, og som ikke har borgerlig gyldighed i Danmark, eller når nogen søges fastholdt i et parforhold på trods af, at de efter dansk ret er skilt.

Der er desværre også eksempler på, at mindreårige presses ind i et ægteskabslignende forhold og/eller har svært ved at komme ud af et sådant forhold. Særligt kvinder kan være udsatte og kan have svært ved at opnå eller gøre krav på deres rettigheder. Ifølge nogle religiøse normer har kvinder ikke samme adgang til skilsmisse som mænd. Og det kan være vanskeligt for kvinder at udnytte deres ret til skilsmisse i henhold til dansk lov, da det i nogle religiøse miljøer ikke anses for acceptabelt, at kvinder tager initiativ til at ophæve et ægteskab.

Der findes eksempler på sager, hvor religiøse autoriteter ikke bakker kvinder op i forbindelse med deres ønske om at ophæve den religiøse vielse, men enten opfordrer kvinden til at forblive i forholdet eller afholder sig fra at involvere sig i sagen. Det sker også, at religiøse autoriteter presser kvinder til at forblive i et parforhold på trods af, at der bevilget en skilsmisse ifølge dansk lov. I nogle af disse tilfælde frygter de religiøse autoriteter repressalier fra kvindens ægtemand eller dennes familie.

Regeringen kan ikke acceptere, hvis religiøse instanser ikke efterlever lovgivningen eller ikke anerkender juridiske afgørelser, truffet af myndigheder og retsvæsen. Problemstillingen er ikke ny, men de religiøse vielsers manglende borgerlig gyldighed har længe været et påskud for ikke at gribe ind.

Det er dokumenteret og åbenlyst for alle, at vielserne kan have omfattende negative konsekvenser. Dette vil regeringen nu gøre noget ved. Efter lovgivningen skal man som udgangspunkt være fyldt 18 år for at indgå ægteskab, ægteskabet skal være frivilligt for begge parter, og enhver har ret til separation eller skilsmisse. For regeringen er det afgørende, at disse grundlæggende principper ikke krænkes.

Regeringen fremlægger derfor en række initiativer, der skal sikre, at borgernes rettigheder ikke krænkes.


Hent publikationen

Sidst opdateret 18.08.2016

Publikationsportlet

Udgivelsesår
2012
Forfatter
Regeringen
Udgiver
Regeringen
Emneord
  • Æresrelaterede konflikter
  • Integration