På vej med sproget

Arbejde, livshistorie og sproglæring

Hensigten med ”På vej med sproget” er at give nogle perspektiver for en arbejdspladsrettet kommunikativ undervisning med udgangspunkt i et konkret undervisningsforløb, ”Forberedelse til SOSU”, hvor danskundervisning indgår som led i SOSU-praktik og -introduktion.

Temahæftets overvejelser og forslag gælder imidlertid ikke kun SOSU-forberedende forløb, men generelt ”sprog-på-arbejde”-forløb, hvor sprogundervisning og beskæftigelse kombineres.

I dette hæfte understreges betydningen af, at der finder en tæt kobling sted mellem arbejdspladsen/arbejdsrummet og sprogundervisningen/undervisningsrummet, som frem for at udgøre adskilte læringsrum skal indgå i samspil og indbyrdes inspirere og berige hinanden. Dette samspil afføder det indhold og det sprog, der er omdrejningspunktet i sprogundervisningen.


Hent publikationen

Sidst opdateret 20.04.2016

Publikationsportlet

Udgivelsesår
2007
Forfatter
Michael Svendsen Pedersen
Udgiver
Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration
Emneord
  • Danskundervisning og prøver for udlændinge