Forside » Publikationer » MIDTVEJSEVALUERING AF PULJEN ”FORPLIGTENDE SAMARBEJDE OM VIDEREFØRELSE AF DET FRIVILLIGE INTEGRATIONSARBEJDE”

MIDTVEJSEVALUERING AF PULJEN ”FORPLIGTENDE SAMARBEJDE OM VIDEREFØRELSE AF DET FRIVILLIGE INTEGRATIONSARBEJDE”

Midtvejsevalueringen bygger på kvantitative spørgeskemaundersøgelser. Der er ligeledes kvalitative data i form af åbne besvarelser i spørgeskemaerne og fokusgruppeinterview. Dermed får alle os, der interesserer os for dette felt, en mere dækkende viden om den oplevede effekt direkte set fra målgruppernes synsvinkel.
Sidst opdateret 12.02.2021

Publikationsportlet

Udgivelsesår
2013
Forfatter
Oxford Research
Udgiver
Social- og Indenrigsministeriet
Emneord
  • Integration