Forside » Publikationer » Midtvejsevaluering af initiativet 'Forebyggelse af rekruttering af børn og unge til bandekriminalitet'

Midtvejsevaluering af initiativet 'Forebyggelse af rekruttering af børn og unge til bandekriminalitet'

I satspuljeaftalen 2018 er der afsat 73,2 mio. kr. til initiativet ’Forebyggelse af rekruttering af børn og unge til bandekriminalitet’. Formålet med initiativet er at udvikle, afprøve og implementere en målrettet kommunal tværfaglig og tværsektoriel helhedsorienteret familieindsats, der skal forebygge rekruttering af børn og unge til bandekriminalitet. Initiativet skal medvirke til at stoppe fødekæden til banderne gennem en målrettet, helhedsorienteret indsats i samarbejde med familierne, således at børn og unge i risiko i højere grad kommer væk fra gaden og i stedet fokuserer på skole/uddannelse og ordinære fritidsaktiviteter. Som en del af arbejdet er der etableret en bandetaskforce (’Bandetaskforcen’) forankret i Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) i samarbejde med Socialstyrelsen, som i et treårigt partnerskab skal understøtte en række kommuner i at udvikle, implementere og afprøve en tværfaglig, helhedsorienteret og virksom familieindsats til forebyggelse af rekruttering af børn og unge til bandekriminalitet gennem implementeringsstøtte og kompetenceudvikling af kommunernes fagprofessionelle.


Hent publikationen

Sidst opdateret 27.10.2020

Publikationsportlet

Udgivelsesår
2020
Forfatter
Rambøll
Udgiver
Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) og Socialstyrelsen
Emneord
  • Integration