Midtvejsevaluering af DUÅ

Denne rapport er en midtvejsevaluering af udviklings- og afprøvningsprojekt Helhedsorienteret indsats vedr. udsatte etniske minoritetsforældre. I projektet består af, at udsatte eller marginaliserede etniske minoritetsforældre til børn i alderen 1-6 år tilbydes et forældrekursus i form af De Utrolige År (DUÅ) Småbørn eller DUÅ Førskole. Formålet er at undersøge, om forløbene styrker denne målgruppes forældrekompetencer og forældreansvar.

Midtvejsevalueringen fokuserer på de foreløbige erfaringer med implementeringen af indsatsen, herunder rekruttering af forældre, metodeloyalitet, transfer af viden, og om der er data, der peger på, at undervisning og coaching har givet anledning til, at forældrene har fået øgede forældrekompetencer, og om dette har givet anledning til adfærdsændringer hos forældre og fokusbarn/børn på kort og mellemlang sigt.

Midtvejsevalueringen indeholder desuden anbefalinger til den resterende del af projektperioden frem til sommeren 2019 med henblik på eventuel styrkelse af dele af projektet.


Hent publikationen

Sidst opdateret 18.10.2018

Publikationsportlet

Udgivelsesår
2018
Forfatter
DUÅ
Udgiver
Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet
Emneord
  • Ekstremisme og radikalisering
  • SIRI
  • UIM
  • Æresrelaterede konflikter