Metodehæfte

Metodehæftet er primært rettet mod praktikere, der er i kontakt med børn, unge og voksne, der enten er i risiko for at blive udsat for æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol – eller som er udsat for det. Hæftet giver inspiration og overblik, både i forhold til metoder, det kan være godt at anvende, og i forhold til tilbud, man kan inddrage eller henvise til.

Hæftet bygger på rapporten ”Metoder i arbejdet med æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol”, som VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd udgav i september 2018. Rapporten viser, at selvom der er begrænset dokumentation for virksomme metoder på området, så er der en lang række gode erfaringer at bygge videre på. Disse erfaringer – både fra Danmark og fra udlandet – danner grundlag for dette metodehæfte.

Hæftet kan med fordel anvendes sammen med ”Hånd¬bog til kommuner om æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol”, som Styrelsen for International Rekruttering og Integration udgav i maj 2018.


Hent publikationen

Sidst opdateret 26.02.2019

Publikationsportlet

Udgivelsesår
2018
Forfatter
Styrelsen for International Rekruttering og Integration
Udgiver
Styrelsen for International Rekruttering og Integration
Emneord
  • Ekstremisme og radikalisering
  • SIRI
  • UIM
  • Æresrelaterede konflikter