Magt og (M)ulighed

Forhandlinger af konformitet, autoritet og mobilitet blandt etniske minoritetsborgere i Danmark.

Forskningsrapporten undersøger minoritetsetniske borgeres erfaringer med æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol i hverdagslivet. Projektet bidrager med ny viden om, hvilke faktorer der kan medvirke til at forebygge de tidligste stadier af konflikter og kontrol, som potentielt kan udvikle sig til æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol.

Magt og (m)ulighed fokuserer på hverdagssituationer, hvor det ikke går galt; hvor projektets informanter er lykkes med at nedtrappe eller undgå konflikter. Projektet undersøger, hvilke strategier de interviewede minoritetsetniske borgere anvender overfor pres og kontrol fra autoriteter (forældre, den ældre generation mv.). Strategierne medvirker til at nedtrappe eller undgå konflikter og kontrol samt til at øge selvbestemmelse og ligestilling i hverdagen.


Hent publikationen

Sidst opdateret 29.05.2020

Publikationsportlet

Udgivelsesår
2020
Forfatter
Lise Paulsen Galal og Louise Lund Liebmann
Udgiver
Roskilde Universitet
Emneord
  • Æresrelaterede konflikter
  • Integration