Lokale strategier

En del af håndbogsserien 'Forebyggelse af ekstremisme'.

I mange kommuner og lokalsamfund kender man til problemer med mistrivsel, social marginalisering, hærværk, chikane og vold i forbindelse med forskellige former for ekstremistiske miljøer – ikke mindst ungdomsmiljøer. Flere og flere kommuner og andre lokale aktører har – eller er ved at udvikle – strategier og et fagligt beredskab til at forebygge og håndtere disse problemer.

Til gensidig inspiration følger her nogle udvalgte eksempler på lokale forebyggelsesstrategier. Hæftet henvender sig til både ledelse og medarbejdere i kommuner, politi, boligorganisationer, foreninger og andre med interesse for at tilrettelægge eller videreudvikle en lokal indsats, der skal forebygge radikalisering og ekstremisme.


Hent publikationen

Sidst opdateret 27.03.2017

Publikationsportlet

Udgivelsesår
2011
Forfatter
Social- og Integrationsministeriet
Udgiver
Social- og Integrationsministeriet
Emneord
  • Ekstremisme og radikalisering
  • Integration