Læge-dansk

Om danskundervisningsforløb særligt tilrettelagt for udenlandske læger.

Formålet med denne publikation, som således er ét blandt flere initiativer på området, er at bidrage til en kvalitetsudvikling af de eksisterende tilbud om dansksproglig opkvalificering for udenlandske læger. På baggrund af en landsdækkende erfaringsopsamling gives her anbefalinger, som kan inspirere til planlægning og gennemførelse af kommende forløb.

Publikationens målgruppe er såvel lærere og ledere på sprogcentre og andre udbydere af danskuddannelse som uddannelsesansvarlige overlæger, vejledere og uddannelseskonsulenter på sygehusene.


Hent publikationen

Sidst opdateret 02.05.2016

Publikationsportlet

Udgivelsesår
2006
Forfatter
Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration
Udgiver
Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration
Emneord
  • Danskundervisning og prøver for udlændinge