Forside » Publikationer » Kursuskatalog om integration samt forebyggelse af æresrelaterede konflikter og bandekriminalitet

Kursuskatalog om integration samt forebyggelse af æresrelaterede konflikter og bandekriminalitet

Kursuskatalog for sommer og efterår 2021.

Styrelsen for International Rekruttering og Integration tilbyder årligt en række kurser, temadage og andre faglige arrangementer med det formål at opkvalificere fagfolk og udbrede viden indenfor det brede integrationsområde. I dette katalog har vi samlet styrelsens arrangementer for 2021. Arrangementerne fordeler sig på tværs af fagområder, der relaterer sig til beskæftigelsesrettede indsatser, forebyggelse af æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol samt bande- og kriminalitetsforebyggende indsatser.

Derudover udbyder vi i år også temadage, der berører det tværfaglige kommunale samarbejde og organiseringen heraf. Flere af styrelsens arrangementer involverer erfaringer fra kommuner, oplæg fra interne som eksterne eksperter og præsentation af aktuel bedst viden på integrationsområdet. I 2021 kan styrelsen således præsentere kommunale fagfolk og ledere for en lang række spændende og gratis temadage og opkvalificerende kurser.

Som noget nyt afholdes flere af vores arrangementer i 2021 online, belært af gode erfaringer fra det forgangne år. Styrelsens online arrangementer udbydes dels i form af webinarer, hvor vi i løbet af nogle timer præsenterer dig for ny viden indenfor et afgrænset emnefelt, men også i form af hele online temadage, hvor vi går i dybden med en aktuel problemstilling. Det online format gør det muligt for os at være fleksible og nå ud til så mange faggrupper og lokale aktører som muligt.


Hent publikationen

Sidst opdateret 01.07.2021

Publikationsportlet

Udgivelsesår
2021
Forfatter
Styrelsen for International Rekruttering og Integration
Udgiver
Styrelsen for International Rekruttering og Integration
Emneord
  • Integration
  • Æresrelaterede konflikter