Forside » Publikationer » Islamiske skilsmissepraksisser i Danmark

Islamiske skilsmissepraksisser i Danmark

FORSKNINGSARTIKEL

Et segment af danske muslimer med rødder i lande, der anvender islamisk lov, anser den islamiske vielse (nikah) og den borgerlige vielse for at være to separate vielser, der kræver to separate skilsmisser. Som konsekvens heraf anses Familieretshusets domsmyndighed for utilstrækkelig i forhold til at opløse en nikah vielse, eftersom sådan opløsning indenfor denne forståelse kun kan foretages af en islamisk dommer eller med mandens samtykke. Det vil sige, at parret, til trods for skilsmisse ved Familieretshuset, stadig anses for at være gift. Spørgsmålet om, hvorvidt en kvinde kan blive skilt overlades typisk hos ægtemanden og/eller miljøet som kvinden og ægtemanden er en del af. Inden for nogle sociale netværk og familier misbruges denne magt over kvinden til at kontrollere, undertrykke og udøve tvingende og negativ social kontrol. Kvinderne har derfor meget forskellige forudsætninger for at kunne opnå en reel skilsmisse, og for de fleste har det den konsekvens, at de fastlåses i ægteskabet mod deres vilje.

Artiklen består af fire afsnit. Den første del redegør for begreber, islamisk jura og islamisk lov. Andet afsnit går i detaljer med de problemer, nogle kvinder oplever i forbindelse med at komme ud af forhold med muslimske mænd. Tredje afsnit definerer de islamiske autoriteters rolle i disse konflikter, og fjerde afsnit tydeliggør gennem en række cases, hvordan islamisk jura kan spille ind i æresrelaterede konflikter.

Artiklen er udarbejdet på grundlag af rapporten Etniske minoritetskvinder og skilsmisse – med fokus på muslimske skilsmisser fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (Liversage & Petersen, 2020). Rapporten belyser muslimsk skilsmissepraksis i Danmark på baggrund af 37 interview med kvinder, der har erfaringer med skilsmisse, 27 fagpersoner, der har erfaring med at hjælpe etniske minoritetskvinder og 21 islamiske autoriteter (heriblandt 2 kvindelige, islamiske autoriteter).


Hent publikationen

Sidst opdateret 18.05.2020

Publikationsportlet

Udgivelsesår
2020
Forfatter
Jesper Petersen
Copyright
Styrelsen for International Rekruttering og Integration
Udgiver
Styrelsen for International Rekruttering og Integration
Emneord
  • SIRI
  • Æresrelaterede konflikter
  • Integration