Information om genopdragelsesrejser

Til lærere og vejledere i folkeskolen og på ungdomsuddannelser.

Dette informationsmateriale giver dig som fagperson tilknyttet en folkeskole eller anden uddannelsesinstitution indsigt i problematikker omkring genopdragelsesrejser og forbedrer dine muligheder for at håndtere en situation, hvor et barn eller en ung er i fare for at blive sendt på genopdragelsesrejse eller andet længerevarende, ufrivilligt udlandsophold. Derudover giver materialet dig information om, hvor du kan få hjælp og rådgivning.

Informationsmaterialet gennemgår også forskellige retsregler på området, herunder skolers og institutioners indberetningspligt til kommunerne vedrørende ulovligt fravær i forbindelse med genopdragelsesrejser eller længerevarende ufrivillige udlandsophold.


Hent publikationen

Sidst opdateret 19.07.2016

Publikationsportlet

Udgivelsesår
2016
Forfatter
Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, Styrelsen for International Rekruttering og Integration
Udgiver
Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, Styrelsen for International Rekruttering og Integration
Emneord
  • Æresrelaterede konflikter