Indvandrerkvinder i danskuddannelsen

Belysning af indvandrerkvinders barrierer og muligheder for deltagelse i danskuddannelse.

Formålet med denne rapport er at belyse indvandrerkvinders barrierer og muligheder for deltagelse i danskuddannelse, herunder hvad der karakteriserer kvinderne, indsatsen over for kvinderne samt effekten af indsatsen.

I rapporten udnyttes registerdata til at tegne et overordnet billede af de kvindelige kursister på sprogcentrene. Hvad karakteriserer kvinderne på sprogcentrene, og i hvor høj grad adskiller de sig fra de mandlige kursister? Derudover gennemføres statistiske analyser med henblik på at identificere, hvilken betydning baggrundskarakteristika som alder, opholdstid, skolegang fra hjemlandet, erhvervserfaring mv. har for kvindernes deltagelse i danskunder-visning. De kvantitative analyser af indvandrerkvinderne følges op af kvalitative analyser i form af individuelle interview med indvandrerkvinder med henblik på at beskrive aspekter som kvindernes motivation for at deltage i danskuddannelsen, fravær og frafald, deres vurdering af danskuddannelsestilbuddet, information og vejledning samt deres vurderinger af muligheder og barrierer for at deltage i og gennemføre danskuddannelsen.


Hent publikationen

Sidst opdateret 04.05.2016

Publikationsportlet

Udgivelsesår
2010
Forfatter
Anvendt KommunalForskning (AKF)
Udgiver
Anvendt KommunalForskning (AKF)
Emneord
  • Danskundervisning og prøver for udlændinge