Forside » Publikationer » Håndbog til sundhedspersonale om håndtering af sager vedrørende æresrelaterede konflikter - voksenområdet

Håndbog til sundhedspersonale om håndtering af sager vedrørende æresrelaterede konflikter - voksenområdet

Dette er en håndbog til dig, der som sundhedsplejerske eller som ansat i sundhedshuse, sundhedscentre, i almen praksis samt på hospitaler og skadestuer mv. kan møde personer over 18 år, som er udsat for æresrelaterede konflikter eller i risiko for at blive udsat for æresrelaterede konflikter. Der findes også en håndbog til børne- og ungeområdet.

Håndbogen giver dig viden, indsigt og handlemuligheder, så du kan give personen den rette støtte. Desuden henviser håndbogen til lovgivning, som er relevant i din håndtering af en eventuel æresrelateret sag.

Håndbogen er udarbejdet af Styrelsen for International Rekruttering og Integration under Udlændinge-, Integrations-, og Boligministeriet som led i den Nationale strategi mod æresrelaterede konflikter.


Hent publikationen

Sidst opdateret 10.11.2016

Publikationsportlet

Udgivelsesår
2016
Forfatter
Styrelsen for International Rekruttering og Integration
Udgiver
Styrelsen for International Rekruttering og Integration
Emneord
  • Integration
  • Æresrelaterede konflikter