Håndbog i æresrelaterede konflikter

Formålet med denne håndbog er at klæde kommunerne bedst muligt på til at håndtere de mange tvivlsspørgsmål og gråzoner, der kan opstå i forbindelse med sager om æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol. Håndbogen indeholder derfor viden om forebyggelse, identifikation og håndtering af sager, hvor der kan være tegn på negativ social kontrol eller en æresrelateret problematik.

Håndbogen er målrettet sagsbehandlere og ledere i kommuner og sætter det daglige arbejde med børne-, unge- og voksenområdet i relation til æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol. Håndbogen fokuserer på, hvilke sikkerheds- og beskyttelseshensyn kommunerne kan gøre brug af ifølge loven. Disse hensyn er kombineret med gode råd, opmærksomhedspunker, cases og henvisninger til relevante aktører på området.


Hent publikationen

Sidst opdateret 18.10.2018

Publikationsportlet

Udgivelsesår
2018
Forfatter
Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet
Udgiver
Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet
Emneord
  • Ekstremisme og radikalisering
  • Æresrelaterede konflikter
  • UIM
  • SIRI