Forside » Publikationer » Evaluering af Ung-til-ung dialogforløb

Evaluering af Ung-til-ung dialogforløb

Et initiativ til forebyggelse af radikalisering og ekstremisme under satspuljeaftalen fra 2015.

Ung-til-Ung dialogforløb er, som navnet antyder, en indsats målrettet at skabe dialog blandt unge. Dialogen har overordnet set til formål at styrke de unges demokratiske kompetencer, så færre unge påtager sig og identificerer sig med en antidemokratisk, intolerant eller ekstremistisk adfærd og retorik.

Satspuljeaftalen 2015 om forebyggelse af radikalisering og ekstremisme

I januar 2015 indgik satspuljepartierne en aftale om udmøntning af 60,9 mio. kr. i perioden 2015-2018 til en styrket forebyggelse af radikalisering og ekstremisme.

Med aftalen blev der afsat midler til gennemførelse af i alt 19 initiativer på Udlændinge- og Integrationsministeriets område og på Justitsministeriets område. Ung-til-ung dialogforløbet er en af de 19 initiativer. 


Hent publikationen

Sidst opdateret 26.11.2019

Publikationsportlet

Udgivelsesår
2019
Forfatter
Udlændinge- og Integrationsministeriet
Udgiver
Udlændinge- og Integrationsministeriet
Emneord
  • Ekstremisme og radikalisering