Forside » Publikationer » Evaluering af undervisningspakken Omtanke Online

Evaluering af undervisningspakken Omtanke Online

Et initiativ til forebyggelse af radikalisering og ekstremisme under satspuljeaftalen fra 2015.

Undervisningspakken har fået navnet Omtanke Online. Omtanke Online er et digitalt læremiddel til grundskolens overbygning, ungdomsuddannelser og fritidstilbud, der har til hensigt at skabe dialog og refleksion i klasserummet om hvad det vil sige at begå sig online med omtanke gennem bl.a. øvelser, diskussionsoplæg, fagtekster og udvalgte værktøjer. Dette med vægt på en skærpelse af elevernes kil-dekritiske kompetencer, kritiske refleksion og etiske forståelse.

Satspuljeaftalen 2015 om forebyggelse af radikalisering og ekstremisme

I januar 2015 indgik satspuljepartierne en aftale om udmøntning af 60,9 mio. kr. i perioden 2015-2018 til en styrket forebyggelse af radikalisering og ekstremisme.

Med aftalen blev der afsat midler til gennemførelse af i alt 19 initiativer på Udlændinge- og Integrationsministeriets område og på Justitsministeriets område. Undervisningspakken 'Omtanke Online' er en af de 19 initiativer. 


Hent publikationen

Sidst opdateret 26.11.2019

Publikationsportlet

Udgivelsesår
2019
Forfatter
Udlændinge- og Integrationsministeriet
Udgiver
Udlændinge- og Integrationsministeriet
Emneord
  • Ekstremisme og radikalisering