Forside » Publikationer » Evaluering af Styrkelse af PET’s Outreach-indsats

Evaluering af Styrkelse af PET’s Outreach-indsats

Et initiativ til forebyggelse af radikalisering og ekstremisme under satspuljeaftalen fra 2015.

PET’s Outreach-indsats er en indsats målrettet civilsamfundsaktører med indflydelse i lokalområder berørt af radikalisering. Gennem netværk, kapacitetsopbygning og brobygning etableres strategiske samarbejder, hvor civilsamfundsaktørerne efterspørger, udvikler og driver initiativer, der skaber sammenhængskraft lokalt. Det gør de både selvstændigt og i samarbejde med myndigheder.

Satspuljeaftalen 2015 om forebyggelse af radikalisering og ekstremisme

I januar 2015 indgik satspuljepartierne en aftale om udmøntning af 60,9 mio. kr. i perioden 2015-2018 til en styrket forebyggelse af radikalisering og ekstremisme.

Med aftalen blev der afsat midler til gennemførelse af i alt 19 initiativer på Udlændinge- og Integrationsministeriets område og på Justitsministeriets område. PET's Outreach-indsats er en af de 19 initiativer. 


Hent publikationen

Sidst opdateret 26.11.2019

Publikationsportlet

Udgivelsesår
2019
Forfatter
Udlændinge- og Integrationsministeriet
Udgiver
Udlændinge- og Integrationsministeriet
Emneord
  • Ekstremisme og radikalisering