Forside » Publikationer » Evaluering af støtte til lokale myndigheders samarbejde med lokale civilsamfundsaktører, samt kompetence- og kapacitetsopbygning af lokale foreninger

Evaluering af støtte til lokale myndigheders samarbejde med lokale civilsamfundsaktører, samt kompetence- og kapacitetsopbygning af lokale foreninger

To initiativer til forebyggelse af radikalisering og ekstremisme under satspuljeaftalen fra 2015.

Den danske indsats for forebyggelse af ekstremisme har i vid udstrækning været forankret i myndig-hedsstrukturer, og civilsamfundsaktører er historisk kun blevet inddraget i mindre omfang og ikke efter en fast model. Selvom civilsamfundet ikke nødvendigvis arbejder direkte tryghedsskabende og med forebyggelse af radikalisering, indeholder det alligevel potentiale og styrker, som man med fordel kan drage nytte af. De har ofte en anden tilstedeværelse og legitimitet i lokalsamfundet, samt andre metoder til relations arbejde og derfor også nogle andre handlemuligheder end kommuner og andre myndigheder. Derudover kan civilsamfundet tilbyde positive fællesskaber som alternativ til ekstremistiske grupper.

De to initiativer der evalueres i denne rapport, søger at aktivere dette potentiale, hvorfor evalueringen også mere overordnet vil belyse hvordan kommunale myndigheder mest hensigtsmæssigt kan opar-bejde et samarbejde med civilsamfundet om forebyggelse af radikalisering – herunder hvordan Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme (herefter NCFE eller centeret), som er ansvarlig for initiativerne, kan hjælpe kommunerne med at få civilsamfundet i spil.

Satspuljeaftalen 2015 om forebyggelse af radikalisering og ekstremisme 

I januar 2015 indgik satspuljepartierne en aftale om udmøntning af 60,9 mio. kr. i perioden 2015-2018 til en styrket forebyggelse af radikalisering og ekstremisme.

Med aftalen blev der afsat midler til gennemførelse af i alt 19 initiativer på Udlændinge- og Integrationsministeriets område og på Justitsministeriets område. Støtte til lokale myndigheders samarbejde med lokale civilsamfundsaktører, samt kompetence- og kapacitetsopbygning af lokale foreninger, er to ud af de 19 initiativer.

 


Hent publikationen

Sidst opdateret 26.11.2019

Publikationsportlet

Udgivelsesår
2019
Forfatter
Udlændinge- og Integrationsministeriet
Udgiver
Udlændinge- og Integrationsministeriet
Emneord
  • Ekstremisme og radikalisering