Forside » Publikationer » Evaluering af puljen ”Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk – Pulje til ny fleksibel beskæftigelsesrettet danskundervisning”

Evaluering af puljen ”Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk – Pulje til ny fleksibel beskæftigelsesrettet danskundervisning”

Slutrapport.

I perioden 2007-2009 er der i tilknytning til danskuddannelserne på forsøgsbasis afsat en særlig pulje til ”Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk – pulje til ny fleksibel beskæftigelsesrettet danskuddannelse”. Puljen er et led i initiativet ”Bedre tilbud til tosprogede”, som igen er en del af globaliseringspuljen.

Grundkurset gennemføres på en virksomhed eller hos en udbyder af danskuddannelse (fx sprogcentre) og kan have en samlet varighed på op til ca. 70 timer. På kurserne deltager typisk en (lille) gruppe medarbejdere fra en bestemt virksomhed, som har behov for udvidelse af deres danskkompetencer, oftest inden for et specifikt fagterminologisk område.

Formålet med kurserne er, at kortuddannede udlændinge kan fastholde et arbejde eller kommer i arbejde. Derfor kan også jobcentre henvise deltagere til grundkurserne, der primært er gennemført enten som kurser for ledige eller som kurser for beskæftigede. Enkelte kurser er imidlertid gennemført for såvel beskæftigede som ledige kursister.


Hent publikationen

Sidst opdateret 20.04.2016

Publikationsportlet

Udgivelsesår
2009
Forfatter
Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration
Udgiver
Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration
Emneord
  • Danskundervisning og prøver for udlændinge