Forside » Publikationer » Evaluering af Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme

Evaluering af Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme

Et initiativ under satspuljeaftalen for 2017 vedrørende forebyggelse af ekstremisme og radikalisering.

Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme (NCFE) blev etableret 1. januar 2017 i forlængeles af handlingsplanen ”Forebyggelse og bekæmpelse af ekstremisme og radikalisering” fra oktober 2016.

NCFE’s formål er at styrke den danske indsats til forebyggelse af ekstremisme både nationalt og lokalt.

NCFE understøtter det forebyggende arbejde blandt kommuner, regioner, kriminalpræventive samarbejder, boligorganisationer, foreningslivet m.v. blandt anden gennem rådgivning, opkvalificering og vidensformidling, som har til formål at understøtte det forebyggende arbejde og håndtering af konkrete bekymringshenvendelser i landets kommuner, infohuse mv.

Baggrund for evalueringen

I november 2016 indgik satspuljepartierne en aftale om udmøntning af satspuljeaftalen for 2017 for udlændinge-, integrations- og boligområdet. Med aftalen blev der afsat i alt 90,7 mio. kr. i perioden 2017-2020 til forebyggelse og bekæmpelse af ekstremisme og radikalisering.

Satspuljebevillingen blev afsat til initiativer på Børne- og Undervisningsministeriets område og til at videreføre, styrke og udvikle indsatsen på Udlændinge- og Integrationsministeriets område med afsæt i et nyt Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme (NCFE).


Hent publikationen

Sidst opdateret 21.08.2020

Publikationsportlet

Udgivelsesår
2020
Forfatter
Udlændinge- og Integrationsministeriet
Udgiver
Udlændinge- og Integrationsministeriet
Emneord
  • Ekstremisme og radikalisering