Forside » Publikationer » Evaluering af National strategi mod æresrelaterede konflikter

Evaluering af National strategi mod æresrelaterede konflikter

Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE) har i 2016-2017 evalueret den nationale strategi mod æresrelaterede konflikter for perioden 2012-2015.

Den overordnede evaluering viser, at den nationale strategi har løftet arbejdet på området for æresrelaterede konflikter, herunder:

  • Mere dækkende lovgivningsmæssige rammer for indsatsen.
  • Bedre tilbud til målgruppen, eksempelvis via oprettelsen af opholdspladser til mænd.
  • Større adgang til specialistviden (via VISO og via en udbygning af Etnisk Ungs rådgivning).
  • Forøgelse af frontmedarbejderes viden om området via kompetenceopbyggende tiltag.
  • Bedre hjælp ved genopdragelsesrejser.
  • Forbedrede mulighederne for at arbejde på området gennem den vidensopsamlende indsats.

Hent publikationen

Sidst opdateret 12.04.2018

Publikationsportlet

Udgivelsesår
2017
Forfatter
Udlændinge- og Integrationsministeriet
Udgiver
Udlændinge- og Integrationsministeriet
Emneord
  • Æresrelaterede konflikter