Forside » Publikationer » Evaluering af koncept til udvikling af kommunale handlingsplaner

Evaluering af koncept til udvikling af kommunale handlingsplaner

Initiativ tre i satspuljeaftalen af 2017 vedrørende forebyggelse af ekstremisme og radikalisering.

Initiativets formål er at styrke kommunernes indsats for at forebygge ekstremisme og radikalisering, så de er rustet til at håndtere og iværksætte en målrettet indsats overfor personer i ekstremistiske miljøer eller i risiko for radikalisering. Det skal ske gennem udvikling af et nationalt koncept for udarbejdelse af kommunale handlingsplaner ift. forebyggelse af ekstremisme og radikalisering. Som led i udviklingen indgår 10 kommuner, som hver især med støtte fra Deloitte udarbejder en ny eller reviderer deres eksisterende kommunale handlingsplan.

Baggrund for evalueringen

Den første nationale handlingsplan for forebyggelse af ekstremisme og radikalisering blev offentliggjort i 2009. Den introducerede en model for det tværgående myndighedssamarbejde med afsæt i det eksisterende SSP-samarbejde.

I 2014 kom en ny handlingsplan, som dels arbejdede videre med det tværgående myndighedsarbejde, dels satte fokus på nye områder såsom online-radikalisering, forbindelser mellem kriminelle og ekstremistiske miljøer (cross-over) samt et øget behov for at inddrage civilsamfundet. I den forbindelse blev en række initiativer finansieret af satspuljemidler.

Den seneste handlingsplan fra 2016 har fokus på at styrke og kvalificere det igang-værende arbejde med området. Her er lige-ledes en række initiativer, som finansieres via udmøntning af satspuljemidler.


Hent publikationen

Sidst opdateret 26.11.2019

Publikationsportlet

Udgivelsesår
2019
Forfatter
Udlændinge- og Integrationsministeriet
Udgiver
Udlændinge- og Integrationsministeriet
Emneord
  • Ekstremisme og radikalisering