Evaluering af #hackhadet

En del af initiativ fem, forebyggelse af online-radikalisering, i satspuljeaftalen for 2017 vedrørende forebyggelse af ekstremisme og radikalisering.

#hackhadet er en national online kampagne. I løbet af kampagneperioden er der blevet afholdt 11 lokale hackathons for unge i alderen 16-25 år og et afsluttende nationalt event afholdt som et awardshow. Kampagnen er understøttet af en hjemmeside og Facebookside med videoer mv. knyttet til den samlede kampagne.

De 11 hackathons er afholdt på skoler og uddannelsesinstitutioner og har haft en varighed på 8 til 12 timer afholdt over en eller to dage. På de enkelte hackathons er de deltagende unge blevet introduceret til virkemidler, som bliver benyttet til at udbrede budskaber online og som også anvendes i forbindelse med ekstremistisk propaganda og hadefulde ytringer på nettet. I hoveddelen af hackathonet har deltagerne i grupper arbejdet med at skabe kommunikative onlineløsninger som modsvar og alternativer til voldsopfordringer og had på nettet.

Målet med indsatsen er dels at give deltagerne viden om online had og vold og digital markedsføring såvel som kompetencer til at kunne skabe digitale løsninger, modsvar og alternativer. Dels er målet at engagere deltagende unge til at tage afstand fra had og vold på nettet.

Baggrund for evalueringen

Under det hollandske EU formandskab i 2016, lancerede Holland et ”hackathon”; et kreativt samfundsengagerende workshopforløb med det formål at udvikle kommunikative reaktioner på ekstremistisk propaganda samt forebygge og modvirke online radikalisering. 

Denne inspirerede afholdelse af et lignende hackathon i Danmark i november 2016, der blev realiseret af Udlændinge- og Integrationsministeriet i samarbejde med Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Medierådet for Børn og Unge, og PET. European Strategic Communications Network (ESCN) bidrog med rådgivning.


Hent publikationen

Sidst opdateret 26.11.2019

Publikationsportlet

Udgivelsesår
2019
Forfatter
Udlændinge- og Integrationsministeriet
Udgiver
Udlændinge- og Integrationsministeriet
Emneord
  • Ekstremisme og radikalisering