Forside » Publikationer » Evaluering af forebyggende indsats mod rekruttering til ekstremistiske miljøer i udsatte boligområder

Evaluering af forebyggende indsats mod rekruttering til ekstremistiske miljøer i udsatte boligområder

Et initiativ under satspuljeaftalen for 2017 vedrørende forebyggelse af ekstremisme og radikalisering.

Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme har udviklet et værktøj og en samarbejdsmodel til kommunerne, som de kan anvende til at skærpe deres forebyggende indsats i udsatte boligområder. Modellen skal sikre, at kommunerne indgår i et systematisk og struktureret samarbejde med det boligsociale område samt andre lokale aktører såsom lokalpoliti og civilsamfund mv.

Formålet med initiativet er at forebygge, at kriminelle personer søger over til ekstremistiske miljøer (såkaldt cross-over). Der er et fokus på personer i randgruppen af bander og kriminelle miljøer, samtidig med at initiativet også har fokus på tidlig forebyggelse blandt yngre søskende til radikaliserede personer.

Baggrund for evalueringen

I november 2016 indgik satspuljepartierne en aftale om udmøntning af satspuljeaftalen for 2017 for udlændinge-, integrations- og boligområdet. Med aftalen blev der afsat i alt 90,7 mio. kr. i perioden 2017-2020 til forebyggelse og bekæmpelse af ekstremisme og radikalisering.

Med aftalen blev der afsat midler til gennemførelse af i alt 9 initiativer fordelt på fire indsatsområder: Styrket national indsats, styrket kommunal indsats, forebyggelse af online-radikalisering samt forebyggelse af radikalisering i dagtilbud, grundskolen og ungdomsuddannelser. Udvikling og implementering af modellen for forebyggelse af cross-over og rekruttering af yngre søskende er en del af arbejdet for en styrket kommunal indsats. 


Hent publikationen

Sidst opdateret 18.12.2020

Publikationsportlet

Udgivelsesår
2020
Forfatter
Udlændinge- og Integrationsministeriet
Udgiver
Udlændinge- og Integrationsministeriet
Emneord
  • Ekstremisme og radikalisering
  • SIRI