Forside » Publikationer » Evaluering af Den nationale hotline mod radikalisering

Evaluering af Den nationale hotline mod radikalisering

Et initiativ til forebyggelse af radikalisering og ekstremisme under satspuljeaftalen fra 2015.

Den nationale hotline mod radikalisering og ekstremisme fungerer som et kontaktpunkt, hvor borgere, fagpersoner og andre kan henvende sig, hvis de er bekymrede for, at en person er – eller er ved at blive – involveret i ekstremisme.

Hotlinen åbnede 1. februar 2016 og har åbent dagligt kl. 8-22. Hotlinen er forankret og drives af Aarhus Kommune, Østjyllands Politi og Københavns Kommunes enhed for tidlig forebyggelse af ekstremisme og radikalisering, VINK. Hotlinens formål er at yde hjælp og rådgivning til pårørende og fagpersoner, der er bekymrede for radikalisering eller ekstremisme hos et familiemedlem, en per-son i deres netværk eller en borger.

Satspuljeaftalen 2015 om forebyggelse af radikalisering og ekstremisme

I januar 2015 indgik satspuljepartierne en aftale om udmøntning af 60,9 mio. kr. i perioden 2015-2018 til en styrket forebyggelse af radikalisering og ekstremisme.

Med aftalen blev der afsat midler til gennemførelse af i alt 19 initiativer på Udlændinge- og Integrationsministeriets område og på Justitsministeriets område. Den nationale hotline er 17 initiativ i statspuljeaftalen 2015. 


Hent publikationen

Sidst opdateret 16.09.2020

Publikationsportlet

Udgivelsesår
2019
Forfatter
Udlændinge- og Integrationsministeriet
Udgiver
Udlændinge- og Integrationsministeriet
Emneord
  • Ekstremisme og radikalisering