Forside » Publikationer » Evaluering af danskuddannelsesreformen 2017

Evaluering af danskuddannelsesreformen 2017

Formålet med evalueringen var undersøge, om det er lykkedes at gøre danskuddannelserne mere beskæftigelsesrettede, fleksible og effektive.

I juli 2017 trådte en reform af loven om danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i kraft (”Mere virksomhedsrettet danskuddannelse til voksne udlændinge”). Reformens formål var at gøre dansk-undervisningen mere beskæftigelsesrettet og fleksibel, samtidig med at uddannelsesområdet som helhed skulle effektiviseres.

Med reformen fulgte bl.a.:

  • Mere erhvervsrettet begynderundervisning, herunder tilretning af fagbilag og tilpasning af modultest
  • Mulighed for at undervise kursister på tværs af de tre danskuddannelser
  • Loft over antallet af undervisningstimer for kursister under integrationsprogrammet (I-kursister)
  • Mulighed for at indgå differentierede modultakster for undervisning på henholdsvis sprog-centre og virksomheder
  • Indførsel af statsligt tilsyn med indplacering på danskuddannelserne
  • Præcisering af udbudsregler og offentliggørelse af afregningspriser
  • Klippekortsordning og depositum på 1.250 kr. per modul for udenlandske arbejdstagere,EU-borgere, studerende m.fl. (S-kursister)
  • Afskaffelse af statslig refusion til kommunerne for udgifter til S-kursister og nedjustering afstatslig refusion for I-kursister

Rambøll Management Consulting har i perioden fra november 2019 til marts 2020 evalueret danskuddannelsesreformen. Formålet med evalueringen har været at bibringe viden om, hvorvidt ovenfornævnte tiltag har bidraget til at opfylde formålet med reformen, dvs. at gøre danskuddannelserne til voksne udlændinge m.fl. mere beskæftigelsesrettede, fleksible og effektive. Evalueringen har dermed haft til formål at belyse, hvordan reformtiltagene har påvirket udviklingen af danskuddannelsesområdet, og hvorvidt reformens tiltag har haft de tilsigtede effekter.


Hent publikationen

Sidst opdateret 01.07.2020

Publikationsportlet

Udgivelsesår
2020
Forfatter
Rambøll Management Consulting
Udgiver
Styrelsen for International Rekruttering og Integration og Udlændinge- og Integrationsministeriet
Emneord
  • Danskundervisning og prøver for udlændinge
  • Integration