Forside » Publikationer » Evaluering af brug og udbytte af vurderingsværktøj til anvendelse ved bekymring for ekstremisme

Evaluering af brug og udbytte af vurderingsværktøj til anvendelse ved bekymring for ekstremisme

Et initiativ under satspuljeaftalen for 2017 vedrørende forebyggelse af ekstremisme og radikalisering.

Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme har i samarbejde med en række relevante aktører udviklet et vurderingsværktøj til anvendelse ved bekymring for risiko for kriminelle handlinger med ekstremistisk motiv.

Vurderingsværktøjet er målrettet myndighedspersonerne i det tværsektorielle myndighedssamarbejde, infohus kommune, som har til opgave at vurdere indkomne bekymringer om ekstremisme. Formålet med vurderingsværktøjet er at etablere en ensartet systematik og et fælles sprog i behandlingen af bekymringshenvendelser. Det skal derudover sikre, at de rette kompetencer er til stede, når en bekymring skal håndteres.

Baggrund for evalueringen

I november 2016 indgik satspuljepartierne en aftale om udmøntning af satspuljeaftalen for 2017 for udlændinge-, integrations- og boligområdet. Med aftalen blev der afsat i alt 90,7 mio. kr. i perioden 2017-2020 til forebyggelse og bekæmpelse af ekstremisme og radikalisering.

Med aftalen blev der afsat midler til gennemførelse af i alt 9 initiativer fordelt på fire indsatsområder: Styrket national indsats, styrket kommunal indsats, forebyggelse af online-radikalisering samt forebyggelse af radikalisering i dagtilbud, grundskolen og ungdomsuddannelser. Udvikling og implementering af Vurderingsværktøj til anvendelse ved bekymring for ekstremisme er en del af den styrkede nationale indsats.


Hent publikationen

Sidst opdateret 21.08.2020

Publikationsportlet

Udgivelsesår
2020
Forfatter
Udlændinge- og Integrationsministeriet
Udgiver
Udlændinge- og Integrationsministeriet
Emneord
  • Ekstremisme og radikalisering